Menu Content/Inhalt
Inicio arrow Certamen/Wedstrijd 2011 arrow Nederlands arrow REGLEMENT NEDERLANDS-SPAANS
REGLEMENT NEDERLANDS-SPAANS

 

1. Iedereen met belangstelling voor literair vertalen en voldoende kennis van de Spaanse taal mag meedoen.

 

2. Elke deelnemer mag zowel een Nederlandse vertaling van de Spaanse, als een Spaanse vertaling van de Nederlandse tekst insturen. Ook het insturen van verscheidene, qua opzet duidelijk van elkaar verschillende versies is toegestaan.

 

3. Elk soort Nederlands (Noord-Nederlands, Zuid-Nederlands, Surinaams Nederlands, Antilliaans Nederlands, Indisch Nederlands) is in principe toegestaan, al verdient het in verband met de beperkte reikwijdte van de wedstrijd en de samenstelling van de jury aanbeveling om niet al te veel taalkundige couleur locale in de vertaling te verwerken (de uitgangstekst geeft daar overigens nauwelijks aanleiding toe).

 

4. De beoordeling gebeurt anoniem. Verzoeke daarom per vertaling een "schoon" Word-document in te zenden, met uitsluitend de vermelding van een vertalerspseudoniem en, ter eventuele verduidelijking, van de gebruikte variant van het Nederlands. Bij meerdere inzendingen dient men verschillende pseudoniemen te gebruiken.

 

5. Alle vertalingen dienen per e-mail te worden gezonden naar martindipeco [at] gmail.com . (NB. Vervang bij het overnemen van het adres [at] door @.)

 

6. De inzendtermijn sluit op 31 januari 2011.

 

7. Een deskundige jury beoordeelt alle inzendingen, daarbij niet alleen lettend op de eerbiediging van de betekenis, maar ook op inventiviteit en originaliteit, metrum en muzikaliteit.

 

8. De jury nomineert na afloop vijf vertalingen, die omstreeks 4 maart 2011 onder andere op deze website worden gepubliceerd. Zo snel mogelijk daarna, op een nog te bepalen plaats en datum, ontvangt de uiteindelijke winnaar een aantal boekenbonnen ter waarde van € 150.